3.7.  Kantoor- en algemene kosten

3.7.1  Kantoorartikelen

Alle kantoorartikelen die u gebruikt voor uw gastouderopvang zijn aftrekbaar, zoals: 

- pennen en potloden

- printpapier

- paperclips

- perforator

- nietmachine 

- enveloppen & briefpapier

- inktpatronen

- ordners

- agenda’s

- enzovoort 

 

 

3.7.2  Verzekeringen

Aftrekbaar zijn de verzekeringen die u afsluit met betrekking tot de uitoefening van uw gastouderopvang, zoals:

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer moet u zelf zorgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Want, op de bijstand na, is er voor ondernemers wettelijk niets geregeld. Bent u door ziekte of ongeval (tijdelijk) dus niet meer in staat om te werken, dan zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor inkomen in de vorm van periodieke uitkeringen. De premies voor deze AOV zijn fiscaal geheel aftrekbaar ongeacht de hoogte van de premie

 

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Deze verzekeringen verzekeren u tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout of een

bedrijfsongeval. De kosten voor deze verzekeringen, die afgesloten zijn ten behoeve van uw gastouderopvang, zijn fiscaal geheel aftrekbaar.  

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering, geeft GEEN dekking  in geval er een ongeluk gebeurt met een van uw opvangkinderen. Ook zijn de verzekeringskosten hiervan NIET aftrekbaar.

 

Laat u zich informeren over de voor u noodzakelijke verzekeringen bij een deskundige verzekeringsadviseur, zoals bij Zichtadviseurs (Tel: 02972 34444).

 
 

3.7.3.   Bureau- en bemiddelingskosten gastouderbureau

De kosten die u betaalt aan uw gastouderbureau voor bureau-  en bemiddelingswerkzaamheden kunt u geheel in mindering brengen op uw winst.

 

3.7.4.   Boekhoudkosten

Indien u  de boekhouding voor uw gastouderopvang laat verzorgen door een boekhouder, dan zijn de kosten  hiervan fiscaal aftrekbaar.

 

3.7.5.  Verzorging aangifte inkomstenbelasting

Indien u de aangifte voor uw gastouderopvang laat verzorgen door uw boekhouder of een belastingadviseur dan zijn de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar.

 

3.7.6.  Kosten bezwaar- en rechtsprocedures

De kosten die u moet betalen aan uw boekhouder of belastingadviseur voor het indienen van een bezwaarschrift of het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de belastingdienst in verband met bijvoorbeeld de vraag of u ondernemer bent, zijn fiscaal geheel aftrekbaar. Evenals de kosten voor een Fiscale Rechtshulp Abonnement van De Kroon Adviseurs.

 

3.7.7.  Studie & cursussen 

Onder studie wordt verstaan  het verwerven van een afgeronde hoeveelheid vakkennis of vaardigheden.

 

Studie voor het op peil houden van uw vakkennis

Deze kosten zijn geheel voor u aftrekbaar als ondernemingskosten. Er gelden geen drempels of aftrekbeperkingen.

 

Studie voor het uitbreiden van uw vakkennis

Gaat het om een studie om nieuwe kennis op te doen of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, dan worden deze kosten niet aangemerkt als ondernemingskosten maar als scholingsuitgaven.  Deze kosten zijn sinds 1 januari 2022 helaas niet meer aftrekbaar.

 

Seminars, congressen, e.d. 

Onder studie wordt verstaan  het verwerven van een afgeronde hoeveelheid vakkennis of vaardigheden. De kosten voor een seminar, congres, symposium, excursie, studiereis en dergelijke worden daarom niet gezien als een studie. De kosten hiervan (inclusief reis- en verblijfkosten) worden wel aangemerkt als ondernemingskosten, maar zijn niet geheel aftrekbaar. De kosten hiervan zijn namelijk aftrekbaar voor 80%.

 

 

3.7.8.  Vakliteratuur

Alle (papieren en digitale) literatuur die te maken heeft met de uitoefening van uw vak, de gastouderopvang, zijn geheel aftrekbaar: te denken valt aan vakbladen, boeken en dergelijke. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan Kiddo, Kinderopvantotaal.nl, Ouders van nu, enzovoort.

 

 

3.7.9.   Inschrijvingen en verklaringen

Kosten die u maakt voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK), Kamer van Koophandel (KvK) alsmede voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (voor uzelf, stagiaires en uw huisgenoten boven de 18 jaar) zijn fiscaal geheel aftrekbaar.

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?