Swipe om te vergelijken
  Brons Zilver Goud
Prijs per maand

€31,20

€41,63

€52,05

Kantoor opmaakkosten  check check check
Persoonlijk gebruik van de boekhoudmodule  check check check
Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting  check check check
Jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (inclusief partner particulier) m.u.v.
aangiften betrekking hebbende op 2 jaar voorafgaand aan datum ondertekening opdrachtovereenkomst.
Voorbeeld: ondertekening opdrachtovereenkomst in 2024, dan valt  de
aangifte IB 2023 wél in de abonnementsprijs, maar niet de aangifte IB 2022 en voorgaande jaren (deze worden dan apart gefactureerd)
check check check
Helpdesk voor algemene informatie op het gebied van
belastingen, juridische en financiële zaken 
check check check
Verzoek vrijstelling Omzetbelasting (indien van toepassing)  not check check
Voeren van belastingprocedures op "no cure no pay"- basis  not check check
Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole op ons kantoor door
de belastingdienst 
not check check
Advisering overeenkomsten tussen gastouder - vraagouders - gastouderbureau  not not check
Advisering/informatie bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering  not not check
Opstellen prognoseverklaring t.b.v. huur of koop woning (maximaal 2x per kalenderjaar)  not not check
Opstellen Rapport bepaling Ondernemersinkomen (maximaal 2x per kalenderjaar) not not check
Advies ZEZ-uitkering (zwangerschapsuitkering)  not not check
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?