3.6.1. Auto

 

Als de auto op uw privé naam staat, dan geldt het volgende. Indien u uw privé-auto gebruikt om met de opvangkinderen (bijvoorbeeld) naar de Efteling te gaan, dan zijn deze kilometers aan te merken als zakelijk verreden kilometers. Dus stel, de afstand naar de Efteling bedraagt voor u 50 kilometer heen en 50 kilometer terug, dan mag u als aftrekbare kosten in aanmerking nemen: (50+50) x € 0,23 = 100 x € 0,23 = € 23,00.

 

Als u deze methode gebruikt mag u verder geen enkele andere autokosten in aftrek brengen. In deze methode worden álle autokosten geacht begrepen te zijn in deze kilometerprijs van € 0,23.

Indien u gebruik maakt van deze aftrekmogelijkheid dient u wel in uw agenda te noteren waar u naartoe gaat, wanneer en hoeveel kilometers (heen en weer) u gereden hebt.

 

 

3.6.1.2  Auto staat op naam van de zaak

 

Als de gastouder haar auto op naam van haar onderneming heeft gezet en zij rijdt daar minimaal 10% zakelijk mee, dan kan zij de auto op de balans van de zaak zetten.
In dat geval mag de gastouder ÁLLE autokosten in aftrek brengen én ZOWEL zakelijk ALS privé.

Dus de gastouder kan dan in mindering brengen de brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, autoverzekering, reparatie- en onderhoud, wasbeurten, tolgelden, afschrijving van de auto, enzovoort. En dus niet alleen voor haar zakelijke ritten, maar ook voor haar privé-ritten!Correctie voor privé ritten

 

Echter, tegenover deze aftrekmogelijkheid voor privé-ritten vindt een fictieve correcte plaats : 
- een bepaald percentage van de catalogusprijs van uw auto wordt NIET als aftrekbare kosten beschouwd.
De catalogusprijs (of cataloguswaarde) is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven

 

Voorbeeld 1: 
Alle werkelijk gemaakt kosten voor zakelijke én privé ritten € 3.500
Correctie voor privé:  22% x € 12.000 (cataloguswaarde auto) € 2.640 Per saldo aftrekbaar van uw winst  € 860.

Auto ouder dan 15 jaar
Is uw auto ouder dan 15 jaar en u zet deze auto op naam van de zaak, dan wordt de bijtelling slechts toegepast op de huidige dagwaarde. Dus dat is een veel lagere waarde dan de cataloguswaarde. Wel is het percentage hoger, namelijk 35%.

 

Voorbeeld 2:

Alle werkelijk gemaakt kosten voor zakelijke én privé ritten  € 3.500 Correctie voor privé:  35% x € 2.000 (dagwaarde auto) € 700 Per saldo aftrekbaar van uw winst € 2.800

 

Let op dat u niet beide aftrekmogelijkheden tegelijkertijd gebruikt. Als u kiest voor aftrek op basis van de een kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer, dan kunt u geen enkele andere autokosten in mindering brengen!

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?