1.1 Berekening winst

 

Deze informatie heeft betrekking op gastouders die fiscaal worden aangemerkt als ondernemer.
Als u wordt aangemerkt als ondernemer, dan  wordt u door de belastingdienst belast voor de door u behaalde winst.

Winst is de door u behaalde omzet minus de kosten die u maakt voor uw gastouderopvang, 
Uw omzet bestaat uit de door u gefactureerde opvangvergoeding.

Gefactureerde omzet                                                   € 20.000
Kosten gemaakt voor de gastouderopvang     -/-    €   5.000 
Winst gastouderopvang                                      =      € 15.000  

 

ℹ️ Of u aangemerkt wordt als ondernemer of niet, hangt van veel factoren af. Laat u zich daarover goed informeren bij uw boekhouder of belastingadviseur. 
De Kroon Adviseurs is gespecialiseerd in de vraag of u als gastouder aangemerkt kunt worden als ondernemer of niet.

 

⚠️ Als u als gastouder wordt aangemerkt als ondernemer, dan moet u de gefactureerde omzet opgeven en niet de door u ontvangen omzet.
Uw gastouderbureau moet daarom altijd 2 jaaropgaven aan een gastouder geven, namelijk één jaaropgaaf met de ontvangen bedragen in het geval de gastouder geen ondernemer is (maar een resultaatgenieter) én één jaaropgaaf met de gefactureerde bedragen in geval de gastouder wél ondernemer is.
 

 

 

1.2 Belastingbesparing

 

Als gastouder verdient u met de opvang van kinderen. U ontvangt daarvoor een  opvangvergoeding van de vraagouder.

Maar u maakt ook kosten om uw werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als de kosten worden gemaakt ten behoeve van uw gastouderopvang, dan kunt u deze kosten in mindering brengen op uw omzet. Uw winst wordt dan kleiner, u betaalt dus minder belasting en u houdt dus meer contant geld over.

Voorbeeld.
Als u € 3.000 aan kosten in aftrek kan brengen op uw omzet / verdiensten, en u valt in de eerste belastingschijf van € 36,97% (2024), dan bespaart u dus € 3.000 x 36,97% = € 1.109,10

Het is dus belangrijk om te weten welke kosten u kunt aanmerken als fiscaal aftrekbare kosten

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?