Belastingtips

6.                  Zelfstandigenaftrek

6.1.       Voorwaarden zelfstandigenaftrek

6.2.       De hoogte van de zelfstandigenaftrek

6.3.       Extra aftrek voor startende ondernemers 
7.1 Voorwaarden zelfstandigenaftrek

Indien  u wordt  aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting én u besteedt minimaal 1225 uur aan uw gastouderopvang, dan hebt u recht op de zelfstandigenaftrek.

 


De 1225-uur bestaat niet alleen uit de echte opvanguren (directe uren), maar ook aan de (indirecte) uren die u besteedt aan administratie, schoonmaken, boodschappen doen, intake- en evaluatiegesprekken, cursussen,  website opzetten en bijhouden, (zakelijk) contact op social media, enzovoort, dus alle uren die verband houden met uw gastouderopvang.


Bij opvanguren voor toepassing van het 1225-uur criterium gaat het om klokuren. Dit betekent dat als u 4 kinderen in 1 uur tegelijkertijd opvangt, u wel 4 opvanguren hebt, maar slechts één klokuur. 

En voor toepassing van de zelfstandigenaftrek gaat het dus om klokuren.


 

 Gastouders die pensioengerechtigd zijn voor de AOW hebben ook recht op de zelfstandigenaftrek, maar wel slechts 50% van de aftrek die jongere ondernemers hebben.


 

6.2 De hoogte van de zelfstandigenaftrek

De aftrek bedraagt in 2017 € 7.280 en voor AOW-gerechtigde ondernemer dus € 3.640 (50%).

 

6.3 Extra aftrek voor startende ondernemers

Voor startende ondernemers, die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, geldt een extra aftrek. Deze bedraagt voor 2017 € 2.123. Had u op 1 januari 2016 de AOW-leeftijd al bereikt, dan bedraagt de startersaftrek € 1.062 (50%). 

 

U wordt als starter aangemerkt als u in één of meer van de jaren 2012 t/m 2016 geen ondernemer was.  Daarmee staat uw recht op startersaftrek echter nog niet vast. U komt voor de startersaftrek in aanmerking als u in de vijf jaar voorafgaande aan 2017 (dus in 2012 t/m 2016) niet meer dan tweemaal recht had op zelfstandigenaftrek. Bent u bijv. in 2012 een onderneming begonnen en genoot u in 2013, 2014 en 2015 zelfstandigenaftrek, dan bent u dus wel starter, maar krijgt u geen startersaftrek meer.