Belastingtips

3.                  Overzicht fiscaal aftrekbare kosten

3.6.              Vervoerskosten

3.6.1.     Auto

3.6.1.1  Auto staat op privé naam

3.6.1.2  Auto staat op naam van de zaak3.6.  Vervoerskosten

 

3.6.1.  Auto

 

 

3.6.1.1 Auto staat op privé naam

Als de auto op uw privé naam staat, dan geldt het volgende. Indien u uw privé-auto gebruikt om met de opvangkinderen (bijvoorbeeld) naar de Efteling te gaan, dan zijn deze kilometers aan te merken als zakelijk verreden kilometers.

Dus stel, de afstand naar de Efteling bedraagt voor u 50 kilometer heen en 50 kilometer terug, dan mag u als aftrekbare kosten in aanmerking nemen: (50+50) x € 0,19 = 100 x € 0,19 = € 19,00. 


Als u deze methode gebruikt mag u verder geen enkele andere autokosten in aftrek brengen.

In deze methode worden álle autokosten geacht begrepen te zijn in deze kilometerprijs van € 0,19.

 


 

 Indien u gebruik maakt van deze aftrekmogelijkheid dient u wel in uw agenda te noteren waar u naartoe gaat, wanneer en hoeveel kilometers (heen en weer) u gereden hebt.


3.6.1.2  Auto staat op naam van de zaak 

Als u uw auto op naam van uw onderneming hebt gezet en u rijdt daar minimaal 10% zakelijk mee, dan kunt u de auto op de balans van de zaak zetten. 

In dat geval mag u ÁLLE autokosten in aftrek brengen én ZOWEL zakelijk ALS privé.

 

Dus u kunt in mindering brengen de brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, autoverzekering, reparatie- en onderhoud, wasbeurten, tolgelden. enzovoort. En dus niet alleen voor uw zakelijke ritten, maar ook voor uw privé-ritten.

 

Correctie voor privé ritten

ECHTER tegenover deze aftrekmogelijkheid vindt een fictieve correcte plaats voor de privé kilometers:

- een bepaald percentage van de catalogusprijs van uw auto wordt NIET als aftrekbare kosten 

  beschouwd.

De catalogusprijs (of cataloguswaarde) is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven

 

Voorbeeld 1:

Alle werkelijk gemaakt kosten voor zakelijke én privé ritten € 3.500

Correctie voor privé:  22% x € 12.000(cataloguswaarde auto) € 2.640

Per saldo aftrekbaar van uw winst  € 860

 

 

Auto ouder dan 15 jaar

Is uw auto ouder dan 15 jaar en u zet deze auto op naam van de zaak, dan wordt de bijtelling slechts toegepast op de huidige dagwaarde. Dus dat is een veel lagere waarde dan de cataloguswaarde. 

Wel is het percentage hoger, namelijk 35%.

 

Voorbeeld 2:

Alle werkelijk gemaakt kosten voor zakelijke én privé ritten  € 3.500

Correctie voor privé:  35% x € 2.000(dagwaarde auto) € 700

Per saldo aftrekbaar van uw winst € 2.800

 

 


 Let op dat u niet beide aftrekmogelijkheden tegelijkertijd gebruikt. Als u kiest voor aftrek op basis van de een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, dan kunt u geen enkele andere autokosten in mindering brengen!