Belastingtips

7.                  MKB-vrijstelling

 

 7.   MKB-vrijstelling

Indien u voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt als ondernemer, dan hebt u recht op de 

MKB-vrijstelling.  U hoeft voor de MKB-vrijstelling NIET te voldoen aan het 1225-uren criterium.

 

De MKB-vrijstelling  houdt in dat u 14% van de winst (na aftrek zelfstandigen- en startersaftrek) als aftrekpost in mindering kan brengen op uw winst.

 

Omzet                           €  20.000

Aftrekbare kosten         €    4.000 -

Winst                             € 16.000 =

Zelfstandigenaftrek       €   7.200 -

Startersaftrek                €   2.123 -

Winst                             €   6.677 =

MKB-vrijstelling 14%     €      935 -

Belastbare winst          €  5.742 = 

 


Is het resultaat na aftrek van de zelfstandigen- en startersaftrek negatief, dan wordt het verlies door de MKB-vrijstelling dus kleiner. Stel: in plaats van een winst van €  6.677. was er een verlies van € 6.677, dan wordt het verlies na toepassing van de MKB-vrijstelling € 5.742. Dus door toepassing van de MKB-vrijstelling wordt het verlies minder.