Prijslijst pakketten

  PAKKETTEN
Bedragen zijn exclusief 21% BTW
BRONS
€ 31,20
per maand
ZILVER
€ 41,63
per maand
GOUD
€ 52,05
per   maand 
         
1 Kantoor opmaakkosten V V V
2 Persoonlijk gebruik van de boekhoudmodule V V V
3 Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting V V V
4 Jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (inclusief partner particulier) m.u.v.
aangiften betrekking hebbende op 2 jaar voorafgaand aan datum ondertekening opdrachtovereenkomst.
Voorbeeld: ondertekening opdrachtovereenkomst in 2021, dan valt  de
aangifte IB 2020 wél in de abonnementsprijs, maar niet de aangifte IB 2019 en voorgaande jaren (deze worden dan apart gefactureerd)
V V V
5 Helpdesk voor algemene informatie op het gebied van
belastingen, juridische en financiële zaken
V V V
6 Verzoek vrijstelling Omzetbelasting (indien van toepassing)   V V
7 Voeren van belastingprocedures op "no cure no pay"- basis   V V
8 Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole op ons kantoor door
de belastingdienst
  V V
9 Advisering overeenkomsten tussen gastouder - vraagouders - gastouderbureau     V
10 Advisering/informatie bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering     V
11 Opstellen prognoseverklaring t.b.v. huur of koop woning (2x per kalenderjaar)     V
12 Opstellen Rapport bepaling Ondernemersinkomen     V
 13 Advies ZEZ-uitkering (zwangerschapsuitkering)