Kwaliteitskeurmerk Gastouders


Kwaliteit

Vraagouders en gastouderbureaus weten dat zij te maken hebben met een professionele en zelfstandige gastouder.

 
Innerlijke motivatie

Een keurmerk zorgt ervoor dat u gemotiveerd blijft om uw klanten de beste kwaliteit te leveren, die zij nodig hebben.

 

Toekomstbestendig
U weet dat uw kennis op peil blijft: voor nu maar ook in de toekomst. U behoudt een sterke positie in de gastouderbranche.

  

Cursussen voor het behalen van het Kwalititskeurmerk Gastouders

De Kroon Adviseurs verzorgt voor gastouders de volgende cursussen:

  • ondernemingsplan
  • meldcode kindermishandeling
  • risico's in uw huis beperken
  • klantenwerving door gastouders
  • evalueren van de gastouderopvang
  • doen, praten en bewegen
  • positief opvoeden
  • pedagogiek voor gastouders

 

Als u een cursus (met goed gevolg) hebt doorlopen, ontvangt u voor deze cursus een (deel)certificaat.
Indien u alle 8 cursussen (met goed gevolg) hebt doorlopen, dan kunt u deze bij ons inleveren. U ontvangt dan van ons het Certificaat Kwaliteitskeurmerk Gastouder en een bijbehorende sticker.

Voor meer informatie over het kwaiteitskeurmerk en de cursussen kunt u naar onze website gaan:
www.dekroon-opleidingen.nl