Bezwaar en beroep


Ervaring & deskundigheid

Met betrekking tot de vraag of een belastingplichtige wel of geen ondernemer is, heeft De Kroon Adviseurs inmiddels honderden bezwaarschriftprocedures gewonnen en tientallen beroepsprocedures bij de rechter, tot aan het Gerechtshof toe. 
 
De bezwaarschrift - en beroepsprocedures staan onder leiding van een fiscaal-jurist.

 

Landelijk opererend

Wij hebben klanten door heel Nederland.Bezwaar- en beroepsprocedure
Indien de belastingdienst uw inkomsten aanmerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en niet als winst uit onderneming, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. Middels een verzoekschrift kunt u zelfs tot 5 jaar teruggaan.

Indien de belastingdienst het bezwaar- of verzoekschrift afwijst, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank en in hoger beroep bij het Gerechtshof. Wij dienen voor u het beroepschrift in, stellen de pleitnota op en vertegenwoordigen u op de rechtszitting.

 

 

Abonnement fiscale rechtshulp
Het voeren van een belastingprocedure door een fiscaal-jurist kost normaal vele duizenden euro's. Omdat niet iedereen dit kan betalen, bieden wij gastouders die een bezwaar- of beroepsprocedure willen starten tegen de belastingdienst een abonnement Fiscale Rechtshulp aan. Wij vragen hiervoor € 12,00 (exclusief Omzetbelasting) per maand..

Indien u een abonnement Fiscale Rechtshulp heeft, dan voeren wij de procedure voor u op "no cure - no pay"basis. Dat houdt in dat wij alleen vergoed worden indien wij de zaak voor u winnen.  

Indien wij de zaak voor u winnen, dan hebben wij recht op de door de belastingdienst of rechter toegekende (proces) kostenvergoeding + 17% (exclusief Omzetbelasting) van de daadwerkelijk door u ontvangen of verrekende belastingteruggaaf.

Het abonnement geldt uitsluitend ten aanzien van procedures die betrekking hebben op de vraag of u aan te merken bent als ondernemer of niet.